اخبار

23

حضور شرکت ملکان پایدار آذر

 در نمایشگاه صنعت خودرو و قطعات یدکی تبریز  به تاریخ 7 الی 10 مهر 95

با اقتدار و ارائه محصولات با کیفیت و تنها غرفه نمونه حضور بهم رساند.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |