خدمات

شیوه پرداخت خسارت

موارد ضمانت لاستیک و حقوق ومقررات مورد نیاز جهت پذیرش ضمانتنامه،  شامل موارد زیر می باشد:

چه کسی می تواند از شرایط ضمانتنامه (لاستیک معیوب)استفاده کند؟

خریدار در صورتی می تواند از شرایط ضمانتنامه استفاده کند که طبق قوانین و مقررات ضمانتنامه عمل کرده و اطلاعات کامل ازلاستیک معیوب را ارائه نماید.

چه مواردی و برای چه مدت شامل ضمانت می شود؟

موارد ضمانتنامه شامل تمام لاستیک های سواری PCR  می باشد که توسط خریدار در تاریخ 15 می 2016 یا بعد از آن خریداری ویا عرضه شده باشد. موارد ضمانتنامه زمانی مورد قبول است که از تاریخ تولید لاستیک بیش از 5 سال نگذشته باشد. تاریخ تولید در دیواره لاستیک کنار شماره سریال درج شده است.

     شرایط ضمانتنامه:

1- وارد کننده طی تعهد نامه ای مکلف است نسبت به تامین خسارت کالای فروخته شده حتی پس از لغو یا پایان دوره نمایندگی ویا عدم ادامه فعالیت تا مادامیکه نماینده جایگزینی مسئولیت را متقبل شده، اقدام نماید.(سازمان حمایت مکلف به اخذ تعهد می باشد)ضمنا در صورتی که دونماینده ازیک شرکت خارجی به صورت همزمان یاغیر همزمان فعالیت نموده، بایستی به صورت تضامنی ارایه خدمات فروش و پس از فروش را بعهده گیرند.

فرمول تعیین میزان خسارت

(قیمت خرید × درصد سایش آج لاستیک)-قیمت خرید(فاکتور) = وجه خسارت لاستیک به مشتری

2- در صورت عدم رعایت مدت زمان رسیدگی و پرداخت خسارت جریمه تاخیر برای مشتری به نرخ عقود مشارکتی (24 درصد سالانه)

به ازای هرروز دیرکرد محاسبه و مازاد بر خسارت تعیین گردیده و می بایست به مشتری پرداخت گردد.

نحوه محاسبه جریمه تاخیر

(جریمه تاخیر روزانه) = 36500 ÷ [ (مدت به روز) × (نرخ سود) × (میزان خسارت) ]

3- درصورت درخواست مشتری جهت تعویض لاستیک، نرخ جایگزین نیز مطابق باقیمت فروخته شده پس ازکسر مالیات برارزش افزوده (فاکتور)  محاسبه و فروشنده نبایستی مبلغی مازاد برآن تحت عنوان قیمت بازار و یا روز درخواست و اخذ نماید.

محدودیت های ضمانتنامه:

- موارد این ضمانتنامه فقط در مورد فروشنده و خریدار قابل اجرا می باشد. واسط(دلال) هیچگونه اختیاری در مورد گرفتن یا دادن تعهد و یا تنظیم توافقنامه در جهت تغییر یا افزایش مقررات این ضمانتنامه ندارد.

- طبق شرایطی که در بالا ذکر شد عمق عاج همه لاستیک ها باید حداقل 1.6 میلیمتر و یا بالای 1.6 میلیمترباشد تا به منظوراستفاده از ضمانتنامه بررسی گردد.

- این ضمانتنامه حقوق خاصی را به خریدار می دهد ویا ممکن است حق دیگری را هم به ایشان بدهد که در مراجع قانونی مختلف، شرایط متفاوت باشد.

نحوه اندازی گیری عمق باقیمانده عاج لاستیک:

 • عمق سنج (کالیپر حرفه ای) به منظور اندازه گیری عمق عاج لاستیک معیوب استفاده می شود.کالیپر باید به صورت عمودی درون شیار لاستیک قرار بگیرد.
 • موقعیت قرارگیری کالیپر باید درون شیار مرکزی عاج لاستیک و یا نزدیک ترین شیار به مرکز عاج باشد.
 • هنگام اندازه گیری از فشار دادن کالیپر درون عاج و همچنین قرار دادن آن در قسمت هایی که به منظور تعیین حداقل عمق عاج درنظر گرفته شده است خوددرای شود.
 • چهار نقطه مختلف در دور لاستیک را اندازه گیری کنید. میانگین عدد اندازه گیری شده این چهار نقطه به عنوان عمق باقیمانده عاج در نظر گرفته می شود.

چه مواردی تحت پوشش این ضمانتنامه قرار نمی گیرند؟

شرایط ابطال ضمانتنامه به شرح زیر است:

الف) لاستیک هایی که در زمان عرضه بیش از 5 سال از تولیدشان در کارخانه گذشته باشد.

ب) لاستیک هایی که کمتر از1.6 میلیمتر از عاجشان باقی مانده است.

ج) لاستیک هایی که به صورت دست دوم فروخته می شود(لاستیک های درجه 2 :حرف اول برند از روی لاستیک پاک شده باشد).

د) لاستیک هایی که یکبار از ضمانتنامه آن استفاده شده باشد و طرفین به توافق رسیده باشند.

ساییدگی عاج و آسیب لاستیک براساس شرایط زیر شامل موارد پوشش ضمانتنامه نمی شوند:

1-   آسیب حاصل از استفاده غلط، جازدن غیر اصولی لاستیک، استفاده نادرست، استفاده از رینگ های غیراستاندارد، کم بادی، بارسنگین، حرکت برروی پنچری، بالانس نبودن چرخ /رینگ ها، معیوب بودن لنت ترمز، آسیب عمدی به لاستیک، نفت، فعالیت های شیمیایی، آتش یا عوامل دیگر حرارت زای خارجی، استفاده از میخ، محبوس کردن آب یا مواد دیگر درون لاستیک، خودروی معیوب یا جاده معیوب ( شامل: بریدگی حاصل ازبرخورد با لبه سنگ ، سوراخ بودن لاستیک، بریده شدن لایه های لاستیک، ضربه شدید، ترمز شدید).

2-   عاج غیر عادی و ساییدگی سریع عاج شامل موارد پوشش این ضمانتنامه نمی باشند.

3-   لاستیک هایی که عمق عاجشان کمتر از 1.6 میلیمتر باشد.

 

فرم پرداخت خسارت

خریدار محترم

لطفا مشخصات خود و لاستیک معیوب را در فرم زیر وارد نمایید.

نام خریدار :*
نام خانوادگی خریدار :*
آدرس خریدار :*
تلفن خریدار :*
تلفن همراه خریدار :*
نام فروشنده :*
تلفن فروشنده :*
آدرس فروشنده :*
سایز لاستیک :*
شماره سریال (DOT) :*
شماره سریال کارت ضمانتنامه :*
کدرهگیری لاستیک :
تاریخ خرید لاستیک :*
تاریخ نصب لاستیک: :*
کد امنیتی :

 

دستور العمل فرم نظر سنجی

دستو العمل فرم نظرسنجی مشتریان

۱- هدف:
هدف از اجرای این نظرسنجی، ارزیابی وضعیت شرکت مهرگان آراد آرمه نسبت به برآورده سازی خواسته های مشتریان، حصول اطمینان از رضایت و تعیین سطح آن در راستای بهبود سطح کیفی ارایه خدمات و ارتقاء میزان رضایتمندی مشتریان می باشد.
۲- کاربرد:
این روش جهت نظرسنجی از کلیه مشتریان عمده و خرد در سرتاسر ایران می باشد.
۳- مسئولیت ها:
مسئولیت اصلی نظارت و اجرای این دستورالعمل برعهده مدیر عامل ویا رئیس هیئت مدیره می باشد.
۴- مفاهیم و اختصارات:
منظور از مشتری، کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی بوده که از شرکت مرگان آراد آرمه (لاستیک سونار) خدمات (مشتمل بر کالا و خدمات پس از فروش ) دریافت می نمایند.
۵- شرح عملیات:
۵-۱- نحوه محاسبه میزان رضایت مشتریان:
بدین منظور از روش نظرسنجی مشتری با استفاده از فرم های مربوطه استفاده می شود.
۵-۲- نحوه توزیع و دریافت فرم های نظر سنجی و پایش رضایت مشتری بین مشتریان :
جهت ارزیابی و پایش رضایت مشتریان از فرم “ نظرسنجی و بررسی رضایت مشتری” استفاده می شود. فرم نظرسنجی و بررسی رضایت مشتری باید در دوره های مشخص سه ماهه به مشتریان برتر از نظر ارزش معاملات، چه خرد و چه کلان تحویل داده شود، به این منظور لازم است در هر دوره سه ماهه مشتریان بر اساس ارزش معاملات رتبه بندی شده و تعداد مشتریانی که باید از آن ها نظرسنجی به عمل آید مشخص شود. بدین منظور کلیه مدیران اجرایی باید در دوره زمانی مذکور، فرم نظرسنجی و بررسی رضایت مشتریان را به مشتریان برتر ارایه نمایند، سپس ایشان موظف است تا ضمن انجام پیگیری های مداوم، فرم های تکمیل شده را از مشتریان دریافت نموده و به نماینده مدیریت تحویل دهد.
تبصره ۱- به منظور استفاده از نظرات و پیشنهادات سایر مشتریان، شرکت مهرگان آراد آرمه، فرم نظر سنجی را در سایت رسمی خود قرار داده که پس از دریافت فرم های تکمیل شده، اقدامات آتی در این زمینه به عمل می آید، در ضمن شرکت مهرگان آراد آرمه به منظور جلب مشارکت مشتریان جوایز و مشوق هایی نیز در نظر گرفته است.
نماینده مدیریت میزان رضایت مشتریان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج مذکور در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

دستور العمل رسیدگی به شکایات

                                                روند در خواست استفاده از ضمانتنامه لاستیک های معیوب

 • تنها لاستیک هایی شامل استفاده ازشرایط ضمانتنامه می شوند که فرم خسارتی آنها به صورت کامل پرشده باشد.
 • فرم های ضمانتنامه و خلاصه وضعیت آنها پنجم و بیستم هر ماه توسط کارشناس لاستیک معیوب جمع آوری می شود.
 • بعد از دریافت هردو فرم، فروشنده لاستیک فرم های بررسی و تایید شده ضمانت لاستیک معیوب را بین 8 تا 10 روز کاری دریافت خواهد کرد.
 • فرم هایی که به صورت کامل پر نشده باشند تحت پوشش ضمانتنامه قرار نخواهند گرفت.

شرایط تعیین خسارت

1-درهنگام خرید تایر صدور برگ گارانتی و درج مشخصات تایر در برگ گارانتی توسط نماینده فروش و یا شعبه فروش الزامی است.

تبصره: درصورت عدم صدور برگ گارانتی توسط نماینده فروش یا شعبات فروش شرکت مهرگان آراد آرمه از جبران خسارت معذور بوده و نماینده فروش مسئول جبران خسارت احتمالی خواهد بود.

2- در صورتیکه تایر به دلیل مشکل در پروسه تولید دچار عیب گردد و امکان استفاده نداشته باشد مشتری باید به شرح ذیل اقدام نماید.

 • مراجعه به نزدیکترین نماینده فروش شرکت یا مراجعه به شعبه فروش که از آن شعبه تایر را تهیه نموده است.
 • دریافت فرم مربوط به دریافت لاستیک معیوب و ارائه آن پس از پر کردن فرم به نماینده
 • دریافت تایر و کپی کارت ضمانت از مشتری توسط نماینده
 • ارائه یک نسخه از فرم مربوط به دریافت لاستیک معیوب از طرف نماینده فروش یا شعبات فروش و تعیین مدت زمان جبران خسارت و تحویل برگ به مشتری
 • انتقال تایر معیوب و مدارک اخذ شده از مشتری از شعبه فروش به دفتر مرکزی و یا مراکزی که معرفی شده جهت کارشناسی تایر خسارت دیده

3- لاستیک باید توسط کارشناس مورد نظر جهت تعیین خسارت بازدید گردد.

4- فرم مخصوص خسارت توسط کارشناس مورد نظر با تایید سازمان ملی استاندارد تهیه شده و در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت.

5- نماینده فروش و یا دفتر مرکزی پس از مشخص شدن وضعیت تایر از نظر تعلق گرفتن خسارت به تایر فرم ویژه محاسبه تعیین خسارت ریالی تایر را صادر می نماید

تبصره: در صورتیکه عیب تایر حاصل از استفاده ناصحیح تایر توسط راننده خودور باشد هیچگونه خدمات جبرانی تعلق نخواهد گرفت و عین تایر معیوب به مشتری مسترد می گردد. در صورت اعتراض مشتری، نظر سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان نظر قطعی تلقی می گردد.

6- پس از محاسبه کارکرد لاستیک چنانچه خریدار تمایل به دریافت لاستیک جایگزین را داشته باشد میزان ریالی کارکرد تایر توسط مشتری پرداخت می گردد و تایر نو به مشتری تحویل می گردد.

7- در صورتی که مشتری تمایل به دریافت لاستیک نو نداشته باشد مابه التفاوت کارکرد لاستیک از قیمت لاستیک بر اساس فاکتور خرید کسر و باقی وجه به حساب مشتری واریز می گردد

8- نماینده فروش و یا شعباتی که اجازه خدمات پس از فروش را دارند فرم های صادره مذکور را به دفتر مرکزی ارسال و تسویه حساب لازم فی مابین را انجام می دهد.

9- لاستیک های خسارتی باید به انبار فدک تحویل داده شوند و یا باهماهنگی شرکت، کارشناس جهت بازدید به محل لاستیک های معیوب فرستاده می شود.

 

فرم رسیدگی به شکایات

فرم رسیدگی به شکایات

خریدار محترم :

خواهشمند است جهت طرح هرگونه شکایت و یا نارضایتی، فرم زیر را تکمیل نمایید.

پس از بررسی شکایت شما این شرکت در اسرع وقت و حداکثر به مدت 2 روز کاری به شکایت یا نارضایتی شما رسیدگی و نسبت به احقاق حقوق شرعی و قانونی جنابعالی رسیدگی و مراتب را به اطلاع شما می رساند.

هدف ما رضایت شماست – شرکت مهرگان آراد آرمه

نام :*
نام خانوادگی :*
نام نماینده فروش :*
شماره تلفن :*
شماره همراه :*
پست الکترونیک :*
نشانی کامل :*
نحوه ارائه شکایت :*
تاریخ و ساعت اعلام شکایت :*
مشخصات محصول :*
مشخصات فاکتور :*
کد امنیتی :*

 

لیست نمایندگان

جهت دریافت نزدیکترین نمایندگی به شما با واحد خدمات پس از فروش به شماره 300-200-33540100 021 تماس حاصل فرمایید.