تایرهای سری TBR

نام لاستیک: BT 368

نام لاستیک: BT 368

مشخصات:
مناسب نصب درهمه محور ها به خصوص محور تریلر و فرمان.
مناسب رانندگی برروی سطح خوب جاده ها درشرایط نرمال.
عملکرد خوب در زهکشی آب و ضد لغزندگی بصورت لغزش های جانبی.
عملکرد عالی مقاومت سایشی به شکل نامنظم.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1504)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 299

نام لاستیک: BT 299

مشخصات:
قابل نصب درهمه محورها، بخصوص محورهای فرمان و تریلر.
عملکرد مناسب درزهکشی آب و چنگ زنی خوب درمسیر.
عملکرد عالی در مقاومت سایشی به شکل نامنظم.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1509)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 290

نام لاستیک: BT 290

مشخصات:
قابل نصب در همه محورها به خصوص محورهای فرمان و تریلر.
عملکرد خوب در زهکشی خودکار آب و ضد لغزش به شکل جانبی.
عملکرد عالی گل در مقاومت سایشی نامنظم.
کمک به جلوگیری از برخورد سنگ ها و عدم ماندن آنها در شیارها برای جلوگیری از کاهش عمر پوششی لاستیک. 
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1457)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 288

نام لاستیک: BT 288

مشخصات:
عدم تولید حرارت بالا در هنگام رانندگی.
قابل نصب در همه محورها.
مناسب برای جاده های هموار و صاف.
دارای مقاومت بالا نسبت به سرخوردگی و مقاومت سایشی بصورت نامنظم.
تولید حرارت پایین و مقاومت غلطشی کم با سطح جاده.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1503)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 5.0
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 269

نام لاستیک: BT 269

مشخصات:
مناسب نصب در همه محورها در انواع اتوبوس هاو تریلرها.
مناسب رانندگی با سرعت بالا در آزاد راه ها و جاده های هموار.
مقاومت خوب در شرایط لغزندگی و عملکرد خوب در زهکشی خودکار آب.
تولید حرارت پایین و مقاومت غلطشی کم.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1495)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 268

نام لاستیک: BT 268

مشخصات:
مناسب نصب در محورهای فرمان و تریلر.
قابل استفاده برای رانندگی درسطح جاده های شهری و بزرگراه ها.
عملکرد عالی در زهکشی خودکار آب ، عدم لغزندگی بر روی سطح جاده و صرفه جویی درمصرف سوخت به جهت مقاومت غلطشی کم.
تولید حرارت پایین و عمکرد عالی در سرعت بالا.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1532)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 219

نام لاستیک: BT 219

مشخصات:
تولید حرارت پایین و مقاومت غلطشی کم با سطح جاده.
متناسب برای رانندگی با سرعت بالا در بزرگراه ها و جاده های هموار.
طراحی گل به شکل پهن وکشیده جهت ارتقای طول عمر لاستیک.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1552)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 215

نام لاستیک: BT 215

مشخصات:
• عمدتا برای نصب در محورهای فرمان و تریلر برای حمل ونقل درمسافت های طولانی.
• مناسب مسافت های طولانی مانند اتوبانها و رانندگی با سرعت بالا برروی جاده های هموار.
• مقاومت ضد سایشی و ضد سرخوردگی عالی بر روی سطح جاده ها.
• تولید حرارت پایین و عملکرد ایمن و مناسب در سرعت های بالا.
چهارشنبه, 23 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1517)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 216

نام لاستیک: BT 216

مشخصات:
• عمدتاً برای کامیون های سبک وزن، متناسب برای نصب در همه محورها در جاده های هموار.
• طراحی به شکل چهارشیاره طولی، مطابق با شتاب سریعتر کامیون های سبک وزن.
• تولید حرارت پایین، اطمینان از مقاومت سایشی خوب ، صرفه جویی درمصرف سوخت.
• گل ممتد دار در شانه ها جهت جلوگیری از پوشش نامنظم تایر.
چهارشنبه, 23 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1513)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 212N

نام لاستیک: BT 212N

مشخصات:
• عمدتا برای نصب در محورهای تریلر به خصوص محور فرمان، برای مسافت های طولانی.
• مناسب برای جاده های هموار با سرعت بالا.
• طرح چهار شیاره بسیار عالی برای حرکت در مسیرهای مختلف و عملکرد خودکار زهکشی آب.
• طراحی به شکل متقاطع وضربدری جهت عملکرد هرچه بهتر و مستحکم تر و تولید حرارت پایین.
چهارشنبه, 23 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1512)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
RSS
12345