محصولات

نام لاستیک: BT 718

نام لاستیک: BT 718

مشخصات:
• عمدتا برای نصب در محورهای کشنده.
• مناسب جاده های درحال ساخت و ساز.
• عملکرد چنگ زنی مناسب و قابلیت رانندگی بالا.
• مقاومت سایشی و سوراخ شدگی بالا.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1563)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 768

نام لاستیک: BT 768

مشخصات:
• قابل نصب درهمه محورها.
• مناسب انواع سطح جاده ها.
• عملکرد خوب در ضد ترک خوردگی و مقاومت مناسب دربرابر پارگی.
• مقاومت سایشی عالی در مسافت های طولانی.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1579)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 688

نام لاستیک: BT 688

مشخصات:
• عمدتا مناسب نصب در محور فرمان، مخصوص استفاده در اتوبان ها و شهرها.
• قابل استفاده در جاده های هموار ونرمال.
• پایداری و مقاومت سایشی مناسب.
• احساس راحتی و صرفه جویی درمصرف سوخت. 
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1574)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 669

نام لاستیک: BT 669

مشخصات:
• عمدتا برای نصب در محورهای تریلر.
• صرفه جویی در مصرف سوخت به جهت مقاومت غلطشی کم.
• عملکرد مناسب در مسافت های طولانی و تولید هزینه کم به ازای هر مایل.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1537)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 618

نام لاستیک: BT 618

مشخصات:
• قابل استفاده در محورهای کشنده.
• مناسب رانندگی در شرایط جاده ای خوب ونرمال.
• عملکرد چنگ زنی و کشش مناسب.
• مقاومت سایشی خوب در طول مسافت های طولانی ، عملکرد عالی در سرعت های بالا.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1589)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 588

نام لاستیک: BT 588

مشخصات:
• مناسب نصب در محورهای کشنده.
• مناسب برای جاده های بارانی یا برفی.
• عملکرد چنگ زنی و کشش مناسب.
• تولید حرارت پایین و عملکرد مناسب در سرعت بالا.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1538)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 5.0
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 556

نام لاستیک: BT 556

مشخصات:
• طراحی شانه نزدیک به هم.
• عمدتا مناسب نصب در محور های کشنده.
• صرفه جویی درمصرف سوخت به جهت مقاومت غلطشی کم.
• عالی ترین قابلیت زهکشی آب.
• عملکرد چنگ زنی و کشش مناسب.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1507)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 568

نام لاستیک: BT 568

مشخصات:
• مناسب نصب در همه محورها.
• قابل استفاده در شرایط بد جاده ای.
• عملکرد عالی در ضد ترک خوردگی و مقاومت کششی بالا.
• عملکرد عالی در مقاومت سایشی به شکل نامنظم.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1511)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 518

نام لاستیک: BT 518

مشخصات:
• مناسب نصب در همه محورها.
• عمدتا برای استفاده در سطوح جاده های هموار.
• عملکرد چنگ زنی و کشش مناسب.
• تولید حرارت پایین و ظرفیت بار بالا.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1574)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 398

نام لاستیک: BT 398

مشخصات:
• عمدتا مناسب نصب در محورهای کشنده.
• مناسب استفاده در حمل و نقل های طولانی در مسیرهای هموار و نرمال.
• عملکرد چنگ زنی و کشش مناسب.
• تولید حرارت پایین و ظرفیت های حمل بار مناسب.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1490)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
RSS
1234567