محصولات

نام لاستیک: BT 388N

نام لاستیک: BT 388N

مشخصات:
• مناسب نصب در محورهای کشنده.
• قابل استفاده درانواع سطوح جاده ها و آزادراه ها.
• عملکرد چنگ زنی و کشش مناسب.
• مقاومت سایشی عالی جهت طی کردن مسافت های طولانی.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1512)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 388

نام لاستیک: BT 388

مشخصات:
مناسب نصب در محورهای کشنده.
قابل استفاده در انواع سطوح جاده ها و آزادراه ها.
عملکرد چنگ زنی و کشش مناسب.
مقاومت سایشی عالی جهت طی کردن مسافت های طولانی.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1519)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 369

نام لاستیک: BT 369

مشخصات:
مناسب نصب در همه محورها برای مسیرهای طولانی در جاده های هموار.
طراحی گل بصورت کشیده جهت افزایش طول عمر سرویس دهی.
زهکشی عالی آب و قابلیت پخش دما درکل سطح لاستیک.
تولید حرارت پایین و مقاومت غلطشی کم.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1561)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 316

نام لاستیک: BT 316

مشخصات:
طراحی شده برای نصب در انواع محورها در جاده های شوسه و خاکی.
عملکرد کلی با ماندگاری بالا ، طول عمر بالا ، مقاومت سایشی بالا و دارای شیارهای زاویه دار.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1535)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 368

نام لاستیک: BT 368

مشخصات:
مناسب نصب درهمه محور ها به خصوص محور تریلر و فرمان.
مناسب رانندگی برروی سطح خوب جاده ها درشرایط نرمال.
عملکرد خوب در زهکشی آب و ضد لغزندگی بصورت لغزش های جانبی.
عملکرد عالی مقاومت سایشی به شکل نامنظم.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1504)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 299

نام لاستیک: BT 299

مشخصات:
قابل نصب درهمه محورها، بخصوص محورهای فرمان و تریلر.
عملکرد مناسب درزهکشی آب و چنگ زنی خوب درمسیر.
عملکرد عالی در مقاومت سایشی به شکل نامنظم.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1509)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 290

نام لاستیک: BT 290

مشخصات:
قابل نصب در همه محورها به خصوص محورهای فرمان و تریلر.
عملکرد خوب در زهکشی خودکار آب و ضد لغزش به شکل جانبی.
عملکرد عالی گل در مقاومت سایشی نامنظم.
کمک به جلوگیری از برخورد سنگ ها و عدم ماندن آنها در شیارها برای جلوگیری از کاهش عمر پوششی لاستیک. 
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1457)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 288

نام لاستیک: BT 288

مشخصات:
عدم تولید حرارت بالا در هنگام رانندگی.
قابل نصب در همه محورها.
مناسب برای جاده های هموار و صاف.
دارای مقاومت بالا نسبت به سرخوردگی و مقاومت سایشی بصورت نامنظم.
تولید حرارت پایین و مقاومت غلطشی کم با سطح جاده.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1503)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 5.0
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 269

نام لاستیک: BT 269

مشخصات:
مناسب نصب در همه محورها در انواع اتوبوس هاو تریلرها.
مناسب رانندگی با سرعت بالا در آزاد راه ها و جاده های هموار.
مقاومت خوب در شرایط لغزندگی و عملکرد خوب در زهکشی خودکار آب.
تولید حرارت پایین و مقاومت غلطشی کم.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1495)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: BT 268

نام لاستیک: BT 268

مشخصات:
مناسب نصب در محورهای فرمان و تریلر.
قابل استفاده برای رانندگی درسطح جاده های شهری و بزرگراه ها.
عملکرد عالی در زهکشی خودکار آب ، عدم لغزندگی بر روی سطح جاده و صرفه جویی درمصرف سوخت به جهت مقاومت غلطشی کم.
تولید حرارت پایین و عمکرد عالی در سرعت بالا.
شنبه, 26 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (1532)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
RSS
1234567